KULLANIM ŞARTLARI

KULLANIM ŞARTLARI

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), Bonovo Road – Fomboni Island of Mohéli – Comoros Union adresinde kayıtlı uluslararası bir şirket olan Sardis GLOBAL LTD. şirketinin tabi olduğu şart ve koşulları tanımlar. Sardis GLOBAL’deki hizmetler ile web sitesi (bundan sonra “Hizmet”, “Hizmetler” olarak anılacaktır). Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve özel bir bildirimde bulunmaksızın para yatırma formlarına ekleme veya azaltma hakkını saklı tutar.

Bu şartlar ve koşullar, müşteri olarak sizinle Şirket arasında sözleşmenin imzalanmasıyla yürürlüğe girer. Şirketin web sitesini ziyaret ederek ve Şirketin hizmetine erişerek bu şartları anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Burada kullanıldığı şekliyle "Müşteri", "Siz" ve "Sizin" terimleri, Size veya temsil ettiğiniz herhangi bir kuruluşa, Sizin veya bu kuruluşun temsilcilerine, haleflerinize ve bağlı kuruluşlarına ve sizin veya onların cihazlarına atıfta bulunur.

Bu şartları kabul etmiyorsanız lütfen Şirketin hizmetini kullanmayın ve anlaşmazlığınızı derhal bize bildirin.

Kullanımın Yasallığı

Şirketin hizmetine erişebilmenizin otomatik olarak bu hizmeti kullanmanızın yasal olduğu anlamına gelmediğini kabul ve beyan etmektesiniz.

Hizmeti kullanmak için yetişkin olmanız gerekir (en az 18 yaşında). İkamet ettiğiniz ülke veya bölgede reşit olma yaşı on sekiz (18) yaşın üzerindeyse, Hizmeti yalnızca uygun reşit olma yaşına ulaşmış olmanız halinde kullanabilirsiniz. Bu Sözleşmeyi kabul ederek yukarıda belirtilen reşit olma yaşına ulaştığınızı beyan ve garanti edersiniz. Şirket, yaşınızı gösteren belgesel kanıt talep etme hakkını saklı tutar. Şirket tarafından böyle bir kanıt talep edilmesi halinde, yaşınızı gösteren yeterli kanıt alınana kadar hesabınız askıya alınabilir.

Şirketin hizmetinin kullanımı, bu tür mali işlemlere izin verilmeyen ülke ve bölgelerde de gerçekleştirilemez.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyorsanız veya Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıysanız, hizmetin kullanımına izin verilmez. Bu Sözleşmeyi kabul ederek, hizmetin kullanımının yasak olmadığı bir ülke veya bölgede ikamet ettiğinizi onaylıyor ve garanti ediyorsunuz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmediğinizi veya vatandaş olmadığınızı beyan ve garanti ediyorsunuz. Daha ayrıntılı bilgi için Risk Uyarısı bölümüne bakın.

Hizmetlerin Sağlanması. Hizmet Kullanımının Sona Ermesi

Şirket size, bu Sözleşme uyarınca (bundan böyle anılacaktır) bilgisayarınızdaki mevcut tüm hizmet materyalleri (bundan sonra Malzemeler olarak anılacaktır) dahil olmak üzere, hizmete (herkese açık olarak gösterilmeden) erişme ve onu kullanma konusunda münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı bir hak vermektedir. “Hüküm” olarak anılacaktır).

Hizmetten yararlanma hakkının Şirket tarafından sağlanması, Şirketin takdirine bağlı olarak önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın (geçici veya kalıcı olarak, tamamen veya kısmen) sonlandırılabilir. Kullanım hakkının sona ermesinden sonra Şirket aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Hesabınızı silip veya devre dışı bırakma,
 2. E-posta adresinizi ve/veya IP adresinizi engelleyip veya Hizmeti kullanımınızı başka bir şekilde sonlandırılma,
 3. Hizmeti kullanmanızı önlemek için başka önlemler alınması.

İş Bu Hizmeti kullanma hakkının sona ermesinden sonra, sizinle Şirket arasındaki sözleşmenin ve bu Sözleşmenin diğer tüm hükümleri yürürlükte kalacaktır.

Aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde Şirket hizmetinden yararlanma hakkının sağlanması, Şirketin talebi üzerine sonlandırılabilir:

 1. Sözleşmeyi ihlal etmeniz;
 2. Bu Sözleşme uyarınca Şirket tarafından talep edilen bilgileri sağlayamamanız veya onaylamamanız;
 3. Ticaret hesabınızda ÜÇ takvim ayından(3 AY) fazla süredir para bulunmaması.

Aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde Şirket hizmetinden yararlanma hakkı hükmü de otomatik olarak sona erdirilir:

 1. Bu Sözleşme kapsamındaki beyanlarınızın ve garantilerinizin geçerliliğini kaybetmesi;
 2. İflas ettiğinizi ilan etmek ve mülkünüzün ve varlıklarınızın tamamı veya çoğu için bir mülk temsilcisi veya Vasi atanması;
 3. Ölümünüz veya iş göremezliğiniz. Ölüm durumunda, Müşterinin ikamet ettiği ülkenin kanunlarına uygun olarak, Müşterinin yatırım hesabından paranın iadesini talep etme hakkı ilgili mirasçılara geçer. İş göremezlik durumunda, Müşterinin yatırım hesabından paranın iadesini talep etme hakkı, kanuna göre ehliyetsiz kişinin çıkarlarını temsil eden (Vasi) kişiye geçer.
 4. Şirketinizin tasfiyesi (bir tüzel kişiliğin çıkarlarını temsil ediyorsanız).

Hesaplar, Hizmetler, İşlemler

Şirketin hizmetini kullanmak için bir hesap (bundan sonra “Hesap” olarak anılacaktır) açmalısınız.

 1. Bu Sözleşme ile, hesap açarken sağladığınız tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt edersiniz.
 2. Bu bilgilerin değişmesi veya Şirket tarafından talep edilmesi halinde derhal güncellemeyi kabul etmiş sayılırsınız.
 3. Bir şirket veya başka bir kişi adına hesap açarak, bu Sözleşme ile bu Sözleşmeye taraf olarak hareket etme yetki ve kabiliyetine sahip olduğunuzu ve tarafınızca üstlenilen yükümlülüklerin şirket veya kişi için bağlayıcı koşullar olduğunu onaylar ve garanti edersiniz.
 4. Başka bir kişi veya kuruluşun hesabını izinsiz kullanamazsınız.
 5. Hesabınızın gizliliğini korumak, üçüncü tarafların erişimini kısıtlamak ve hesabınızla gerçekleştirilen tüm işlemlerden yalnızca siz sorumlusunuz.
 6. Hesabınızın güvenliğinin ihlali veya yetkisiz kullanımı durumunda bizi derhal bilgilendirmelisiniz.
 7. Hesabınızın yetkisiz kullanımından veya üçüncü şahıslar tarafından hesabınıza erişilmesinden kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz.
 8. Şirketi her türlü zarar yükümlülüğünden muaf tutarsınız ve bu tür izinsiz kullanımdan kaynaklanan olası iddialara karşı Sardis GLOBAL’e Karşı Yasal bir alacağınız olmadığını kabul edersiniz.
 9. Yalnızca bir hesap açabilir ve hesabınızı başka hiçbir kişi veya kuruluşla paylaşamazsınız.
 10. Ek işlem hesapları açmak için hesap yöneticinizle iletişime geçmelisiniz.
 11. Şirketin, bir hesabın dolandırıcılık amacıyla oluşturulduğuna ve/veya hesap yöneticisinin onayı olmadan birden fazla hesap oluşturulduğuna inanmak için makul gerekçeleri olması durumunda, Şirket bu hesaplarla ilişkili her türlü işlemi iptal etme hakkını saklı tutar.
 12. Şirkete, doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla, herhangi bir zamanda Şirketin kimliğinizi ve sağladığınız bilgileri doğrulamak için gerekli gördüğü bilgi talebinde bulunma hakkını veriyorsunuz.
 13. Bu tür talepler, Şirketin sizi tanımasını sağlayacak ek kişisel bilgilerin sağlanması talebini içerebilir. E-posta adresinin veya finansal araçların sahibi olduğunuzu doğrulamak için adımlar atmanız gerekebilir.
 14. Şirket, verilerinizi üçüncü taraf veritabanları veya diğer kaynaklarla kontrol etme ve kimliğinizi kanıtlayan bir pasaport veya başka bir belge ibraz etmenizi talep etme hakkını saklı tutar.
 15. Swapsız döviz hesapları olarak da bilinen İslami Forex hesaplarını sunuyoruz, çünkü bu tür hesaplar swap veya rollover faizi talep etmez veya taşımaz. Bu tür açıklamalar İslam dini ilkelerine uygundur. İslami prensiplere göre, taraflardan birinin diğerine belirli bir yüzde ödemesi veya alması gereken her türlü ticari işlem yasaktır.
 16. Swapsız hesapların dini inançlardan dolayı sadece Müslümanlar tarafından kullanılması gerekmektedir. Böyle bir hesabın kullanımına ilişkin yeterli gerekçe ve/veya kanıt talep etme hakkımız saklıdır. Ayrıca, kendi takdirimize bağlı olarak böyle bir talebi herhangi bir açıklama veya gerekçe göstermeksizin işleme koymayı reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz.
 17. Bu sözleşme ile swapsız işlem hesaplarının swaplardan kar elde etmek amacıyla kullanılmasına izin verilmediğini kabul etmiş oluyorsunuz. Herhangi bir yatırım hesabına tahsis edilen swapsız statüyü, kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir açıklama veya gerekçe sunmaya gerek kalmaksızın herhangi bir zamanda iptal etme hakkını saklı tutuyoruz.
 18. Swap dışı hesaplarla ilgili olarak herhangi bir usulsüzlük, dolandırıcılık, manipülasyon, faiz arbitrajı, para iadesi veya diğer dürüst olmayan veya hileli faaliyet türlerini tespit edersek, herhangi bir zamanda aşağıdaki önlemleri alma hakkını saklı tutarız:
  • Söz konusu müşterinin herhangi bir Forex hesabındaki takassız (swapsız) durumu derhal kaldırılacaktır;
  • Söz konusu hesapların "swapsız" durumuna dönüştürüldüğü dönem için söz konusu müşterinin "swapsız" hesabıyla ilgili tahakkuk etmemiş swapları ve tahakkuk etmemiş faiz giderlerini ve/veya giderleri düzeltip ve geri yüklenecektir;
  • Söz konusu müşterinin tüm Forex hesaplarını derhal kapatıp müşterinin söz konusu hesaplarda Bizde gerçekleştirdiği tüm işlemleri geçersiz kılacak ve söz konusu müşterinin Bizdeki Forex hesabından elde ettiği tüm kârları iptal edilecektir.
 19. Yukarıda açıklanan swapsız hesap politikasının bir kısmını veya tamamını, kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir açıklama veya gerekçe sunmamıza gerek kalmaksızın değiştirebilir veya geçersiz kılabiliriz.
 20. Şirketimizin size hizmeti, Diğer şeylerin yanı sıra, para birimleri, fark sözleşmeleri olarak tanımlanan finansal araçlar ve diğer menkul kıymetler dahil olmak üzere belirli varlıklar üzerinde işlem yapma fırsatı sağlar. Hizmetimizi kullanarak, kendi adınıza hareket eden bir kişi olarak piyasada herhangi bir faaliyette, eylemsizlikte, satın almada, satışta, ihalede veya baş
 21. Şirketin hizmetini kullanarak yaptığınız piyasa işlemlerine ilişkin tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmenin doğrudan ve tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz.
 22. Şirket hizmetinin kullanımına ilişkin tüm güvenlik ve kimlik belirleme prosedürlerini tamamladıktan sonra, başka bir anlaşma veya talimatınız olmadığı sürece Şirket, hizmete erişiminizi sağlar.
 23. İşlem saatlerimize ilişkin tüm referanslar, 24 saatlik Greenwich Ortalama Saati'ne (“GMT”) dayanmaktadır.
 24. Şirketin hizmeti, Pazar günü 22:00 GMT'den Cuma günü 22:00 GMT'ye (kış aylarında) veya Pazar 23:00 GMT'den (yaz aylarında) Cuma 23:00 GMT'ye kadar her hafta sürekli çalışma için mevcuttur.

Finansal piyasaların kapalı olduğu resmi tatil günleri ve finansal araçlarda likidite eksikliği nedeniyle piyasaların kapalı olduğu haller;

Her bir finansal enstrümanın açılış saatlerine ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

Şirket, kendi takdirine bağlı olarak çalışma saatlerini askıya alma veya değiştirme hakkını saklı tutar;

Bu durumda, Şirketin web sitesi veya Görsel İletişim araçları ile bu bilgiyi size iletmek zorundadır.

Müşterilere işlem saatleri içerisinde telefonla işlem yapma olanağı sağlanmaktadır. Şirketin CFD işlemlerini sözleşmenin sona erdiği son günde piyasadaki mevcut son fiyattan kapatabileceğini anlayıp Kabul etmiş Oluyorsunuz.

Kapanış saatleri şirketin internet sitesinde belirtilmektedir.

Şirket, müşterilere hesap türlerine bağlı olarak farklı spread türleri sunmaktadır.

 • Şirket, Web Platformunda Değişken spread (Variable Spread) sunuyor. Değişken spread zamanla veya piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.
 • Manuel işlem yürütme için minimum zaman çerçevesinin aşağıdaki gibi olduğunu kabul edersiniz:
  • Web platformunda Mobil Uygulamamızda Metatrader ile Açtığınız işlemlerde işlemin açılması ile kapatılması arasındaki sürenin 3 dakikadan az olması durumunda işlemleri iptal etme hakkımız saklıdır.
  • Web platformunda da açık pozisyon tutmanın maksimum süresi 21 gündür; Mobil Uygulamamızda ve Metatrader da işlemlerin süresine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. 21 günden fazla açık kalan pozisyonlarda işlemlerinizi kapatma hakkımız saklıdır.
  • Belirli bir son kullanma tarihi olan bir sözleşme üzerinden emir açılması durumunda, emir ya 21 gün sonra ya da sözleşmenin vade tarihi olarak belirlediği günde (hangisi önce gelirse) kapatılacaktır.
 • “Stop out” seviyesi, daha fazla kaybın önlenmesi ve hesabın eksi bakiye moduna geçmesi amacıyla açık pozisyonların otomatik olarak kapatılacağı seviyedir.
 • Şirket, piyasa koşullarına bağlı olarak, kendi takdirine dayanarak, derhal geçerli olmak üzere, bildirimde bulunmaksızın durdurma seviyesini değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Minimum ve Maksimum lot büyüklüğü, şirketin web sitesinde belirtilen hesap türüne bağlıdır. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak maksimum ve minimum Lot Açılma Seviyesini değiştirme hakkını saklı tutuyoruz.

HİZMETLERİMİZİ KULLANMANIZ SONUCUNDA PARA KAYBEDEBİLECEĞİNİZİ (İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN DURUMLAR DAHİL) VE BU KAYIPLARIN TAM SORUMLULUĞUNU KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL EDİYORSUNUZ.

Şirketin hizmetini kullanımınız, bu sözleşmenin şartlarıyla (sözleşme metninde atıfta bulunulan belgeler dahil) ve Şirketin hizmetiyle ilişkili teknik sınırlamalarla sınırlandırılmıştır.

Şirket, işlemlerinizi “yalnızca iletim” hizmeti olarak yürütür. İşlemler sizin için karlı olmasa bile işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. İşlemlerinizin tüm sorumluluğunu üstlendiğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. İşlemlerinizin izlenmesi konusunda herhangi bir sorumluluk taşımadığımızı anlıyor ve tamamen kabul ediyorsunuz.

Herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir nedenden dolayı işlemlerinizi izlemeye karar vermemiz durumunda:

 • İşlemlerinizin sorumluluğunu üstlenmiyoruz.
 • İşlemlerinize ilişkin olarak size tavsiyede bulunma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, para yatırma veya açık pozisyonlarınızdan herhangi birini kapatma yükümlülüğümüz yoktur.

Müşterilere işlem saatleri içerisinde telefonla işlem yapma olanağı sağlanmaktadır. Telefon üzerinden alım satım işlemlerini gerçekleştirmek için Şirket çalışanları, Müşteriler adına işlemlerin açılması/kapanması/parametrelerinin değiştirilmesi (kar alma, zararı durdurma) konusunda Müşterilere telefon üzerinden teknik destek sağlayabilir.

Müşterilerin bu Şirket hizmetinin kullanımını kabul etmemeleri durumunda, Şirkete bu konuda bildirimde bulunabilir veya bu hizmeti kullanmayabilirler. Bir işlemi açmak/kapatmak/değiştirmek veya sipariş verilmesini talep etmek için Müşteri, Müşteri Destek Departmanı (yöneticisi) ile iletişime geçmelidir.

Müşteri ayrıca telefon kullanarak işlem açma/kapatma/değiştirme konusunda düzenli teknik yardım almak için Şirketle iletişime geçme hakkına sahiptir. Bu durumda Şirket yöneticisi, Müşterinin alım satım işlemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla Müşteri ile düzenli telefon bağlantısı kurar.

Telefon kullanarak işlem açarken şunları yapmalısınız:

 1. Adınızı, soyadınızı ve hesap giriş bilgilerinizi belirterek kendinizi tanıtın.
 2. Gerekirse olası bir güvenlik sorusunu yanıtlayın (doğum tarihi, Müşteri tarafından Şirkete sağlanan diğer kişisel veriler).
 3. Açılan işlemin koşullarının teyidi (opsiyon türü, pozisyon büyüklüğü, yön, opsiyon vadesi) (satış-alış), kar alma, zararı durdurma (gerekiyorsa). Yönetici, Müşteriye varlığın güncel durumu hakkında bilgi verir ve belirtilen ürün üzerinden işlem açmak için Müşterinin onayını alır.

Telefon üzerinden işlemleri kapatırken Müşteri:

 1. Adınızı, soyadınızı ve hesap giriş bilgilerinizi belirterek kendinizi tanıtın.
 2. Gerekirse olası bir güvenlik sorusunu yanıtlayın (doğum tarihi, Müşteri tarafından Şirkete sağlanan diğer kişisel veriler).
 3. Kapatılması gereken Pozisyonu tam olarak belirtin.

Bir işlemi telefonla değiştirirken Müşteri:

 1. Adınızı, soyadınızı ve hesap giriş bilgilerinizi belirterek kendinizi tanıtın.
 2. Gerekirse olası bir güvenlik sorusunu yanıtlayın (doğum tarihi, Müşteri tarafından Şirkete sağlanan diğer kişisel veriler).
 3. Parametrelerinin değiştirilmesi gereken işlemi tam olarak belirtin ve tam olarak hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini belirtin.

Telefonla işlem yapılmadan önce işlem açmak için gerekli teminat bakiyesinin olup olmadığı kontrol edilir.

Hizmet kalitesinin sağlanması için telefon görüşmeleri kaydedilebilir.

Siz ve Şirket personeli arasındaki tüm konuşmaların önceden bildirimde bulunmaksızın kaydedilebileceğini kabul edersiniz. Bu kayıtların ve transkripsiyon sonuçlarının, anlaşmazlık durumunda delil olarak kullanılabileceğini kabul ediyorsunuz.

Müşteri, uzaktan işlem açarken/kapatırken/değiştirirken, işlem açma/kapatma/değiştirme komutunu/onayını aldığı andan itibaren varlık fiyatında dalgalanmalar olabileceğini kabul eder. Müşteri bu koşulları kabul eder ve uzaktan işlem açma/kapama/değiştirme yöntemi kullanılması durumunda bu tür dalgalanmalardan dolayı herhangi bir talepte bulunmamayı taahhüt eder.

Şirket için işlemleri açarken/kapatırken/değiştirirken Müşterinin talimatlarının yerine getirildiğinin teyidi, işbu Sözleşmenin şartlarının kabul edilmesiyle ifade edilen bu işlem açma/kapama/değiştirme yönteminin yanı sıra bir telefon görüşmesinin kaydedilmesine de rıza gösterecektir.

Bu bölümde verilen ticari işlemleri gerçekleştirme yönteminin kullanılması, Şirket ve Müşteri arasında, güven yönetimi sözleşmesi vb. dahil olmak üzere herhangi bir ayrı sözleşme akdedilmesine yol açmaz. Şirketin teknik desteği kullanılarak gerçekleştirilen tüm alım satım işlemleri Müşteri tarafından ve Müşterinin takdirine bağlı olarak gerçekleştirilir. Şirket, diğer tüm durumlarda olduğu gibi, bu işlemlerin sonuçlarından sorumlu değildir.

İşlemin açıldığı ve kapandığı sırada işlemlerle ilgili fiyat, kazanç veya kaybın hesaplanması, geçerli piyasa fiyatlarına ilişkin en iyi tahminimize ve işlem dönemi boyunca beklenen faiz oranları düzeyine, tahmin oynaklığına ve diğer piyasa koşullarına dayanmaktadır. Bu rakamlar karmaşık aritmetik hesaplamalara dayalıdır ve tamamen bizim takdirimize bağlı olarak belirlenir. Bu hesaplamalar lehimize bir fark içermektedir; bu, kullanılan rakamların, bu tür işlemlerin gerçekleştiği birincil piyasadaki fiyatlardan önemli ölçüde farklı olabileceği anlamına gelmektedir.

Şirket, işlemler için fiziksel para birimi (veya diğer menkul kıymetler) teslimatı sağlamamaktadır. Yaptığınız işlemler sonucunda elde ettiğiniz kar veya zararlar hesabınızda kalır veya işlem tamamlandıktan sonra hesabınızdan çekilir.

Herhangi bir nedenle (tespit edilemeyen yazılım hatası, ani arıza veya yanlış fiyatlandırmaya yol açabilecek diğer nedenler dahil) gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan fiyatlarla bir işlemin tamamlanması durumunda, Şirketin bu tür işlemleri iptal etme hakkı saklıdır.

Hisse ihraççısının belirli bir tarihte temettü ödemesi durumunda, Şirket ile Müşteri arasındaki takaslar aşağıdaki özellikler dikkate alınarak gerçekleştirilir:

 • Müşteri, Temettü tarihinden en geç Aynı takvim günü önce hisse senetleri üzerinde CFD ile ALIŞ pozisyonu için işlem açtığında, Şirket, Müşteriye Temettü tarihinde, hisse başına beyan edilen temettü gelirini ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Müşteri, hisse senedi CFD'leri ile SATIŞ pozisyonu için işlem açtığında, bu işlemlerin açılma zamanına bakılmaksızın, bu işlemlerin Son Tarih'ten sonra veya Son Tarihte kapatılması halinde, Yapacağı Kazancı ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Hizmetlerimizden biri COPY TRADE ticaretidir. COPY TRADE, diğer yatırımcıların hesaplarını kopyalamanıza olanak tanıyan bir ticaret özelliğidir. Bunu belirli bir yatırımcının hesap(lar)ını kopyalayarak yaparsınız. COPY TRADE siparişi vererek, önceden herhangi bir danışma, izin veya onay gerekmeden bu hesabı hesabınızda otomatik olarak Pozisyonları yeniden oluşturmamız için bize yetki vermiş olursunuz.

Bir COPY TRADE işleminin parçası olarak ya da bir kopyalama işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin alacağınız herhangi bir açıklama veya bilgi, tavsiye niteliğinde olmayıp, tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Bir Yatırımcı, stratejiyi ve/veya portföyü kopyalamaya karar verirken, mali yükümlülükleriniz de dahil olmak üzere mali durumunuzu göz önünde bulundurmalısınız. COPY TRADE ticaretinin spekülatif olduğunu ve önemli kayıplara maruz kalabileceğinizi anlamalısınız.

COPY TRADE işlemi yaptığınızda, aynı işlemler için COPY TRADE hesaba kesilen komisyonla aynı komisyonu yatırımcıdan da karşılanır.

Kopyalanan hesabın sağlayıcısı, hesabını kopyalayan kullanıcılardan kâr elde edecektir. Bu kâr bir ikramiye olarak kabul edilir ("Promosyonlar ve ikramiyeler" bölümüne bakın).

Bu kâr, performans komisyonu olarak şu formül kullanılarak hesaplanır: performans komisyonu = abonenin asıl kârı * komisyon yüzdesi.

Hizmetlerin ve İşlemlerin Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar

Şirket hizmetini kullanmanız için aşağıdaki koşullara, gerekliliklere ve kısıtlamalara uymalısınız:

 1. Şirketi hiçbir şekilde aldatamaz, dolandırıcılık yapamaz veya yanıltamazsınız.
 2. Şirket hizmetini, açıkça yetki verilmeyen ve sizin kullanımınıza yönelik olmayan herhangi bir şekilde kullanamazsınız.
 3. Şirket hizmetinin güvenliğiyle ilgili veya hizmetin işleyişinde kısıtlamalara neden olan bileşenleri devre dışı bırakma, atlatma veya bunlara başka şekilde müdahale etme hakkına sahip değilsiniz.
 4. Şirketin hizmetlerini yasa dışı faaliyetler için kullanmamayı kabul edersiniz.
 5. Yasa dışı faaliyetler sonucu elde edilen parayı hizmete ve/veya hesabınıza yatırma veya herhangi bir şekilde aktarma hakkınız yoktur.
 6. Şirket hizmetini kullanımınızla bağlantılı olarak herhangi bir bilgisayar yazılımı, donanımı veya telekomünikasyon sisteminin çalışmasını geçici olarak kesintiye uğratmak, yok etmek, sınırlamak veya izlemek için tasarlanmış herhangi bir virüs yazılımı, bilgisayar kodu, dosya veya program kullanamazsınız.
 7. Şirketin hizmetlerini, Şirketi herhangi bir ülke veya bölgede cezai veya hukuki sorumluluğa maruz bırakacak şekilde kullanamazsınız.
 8. Bizim görüşümüze göre, teknoloji altyapımıza makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük getiren veya getirebilecek veya bu nedenle makul olmayan talepler getirebilecek hiçbir eylemde bulunamazsınız.
 9. Şirket hizmetini üçüncü taraflara yeniden satma veya bu hizmete erişim sağlama, Şirket hizmetinde mevcut olan materyalleri yeniden satış amacıyla veya Şirket hizmetini kişisel kullanımınız dışında başka amaçlarla kopyalama hakkınız yoktur.
 10. Şirketin hizmetlerini suiistimal, zorbalık, mahremiyetin ihlali, taciz, iftira, tehdit veya yasa dışı, suç teşkil eden, etik olmayan, nefret dolu veya saldırgan diğer davranışları içerebilecek herhangi bir amaçla kullanamazsınız.
 11. Şirket hizmetinin kullanımıyla bağlantılı olarak yanlış bilgi ve/veya hatalı veri sağlama hakkınız yoktur. Şirkete sağladığınız hakkınızdaki tüm bilgileri güncel tutmayı taahhüt edersiniz.
 12. Şirketi, çalışanlarını, yüklenicilerini veya diğer acentelerini hiçbir şekilde taciz edemezsiniz.
 13. Kullanım Sınırlamalarında belirtilen gereksinimlere uygunluğunuzu doğrulamak için hem manuel hem de otomatik yöntemler kullanabileceğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak "Kullanım Kısıtlamalarına" uyup uymadığınızı belirleme hakkını saklı tutuyoruz.
 14. "Kullanım Kısıtlamaları"nın olası ihlallerini veya bu Sözleşmenin diğer ihlallerini öğrenmemiz durumunda Şirket, sizin hakkınızda veya aleyhinize hak iddia eden kişiler hakkında bilgi toplamayı da içerebilecek olası ihlale ilişkin bir soruşturma başlatma hakkına sahiptir. Herhangi bir ihlali araştırırken makul taleplerimize uymayı kabul edersiniz.
 15. Bizim veya ilgili işletmelerimizin herhangi biri için şu anda istihdam edilmiş veya daha önce tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmış olan hiçbir çalışan ve/veya eski çalışan, bizimle veya ilgili işletmelerimizden herhangi biriyle bir çalışan veya eski çalışan olarak istihdam ilişkisi sırasında, Bizimle ilişkili olan, yazılı onayımız olmadan markalarımızdan herhangi birinin (doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya ortaklarla, bağlı kuruluşlarla veya diğer üçüncü taraflarla) müşterisi olmanız. Çalışanımızın ve/veya eski çalışanımızın önceden yazılı iznimiz olmadan kişisel olarak ve/veya üçüncü taraflar aracılığıyla şirketin markalarından biriyle ticaret yaptığına inanmamız için bir neden olması durumunda, bu tür bir ticaretin ihlal olduğunu kabul ederiz. Bu gibi durumlarda çalışanın ve/veya eski çalışanın hesabı veya hesapları ile tüm açık pozisyonlar derhal kapatılır ve hesapta bulunan para borçlandırılır.
 16. "Kullanım Kısıtlamalarının" herhangi bir şekilde ihlal edilmesi veya Hizmetin cezai, hukuki ve idari cezalar da dahil olmak üzere diğer izinsiz kullanımı durumunda size karşı uygun önlemleri alma hakkını saklı tutuyoruz. Bilgisayar sistemlerimizin bu Sözleşme kapsamında açıkça izin verilmeyen her türlü kullanımı, Sözleşmenin ve yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasaların ihlali anlamına gelir.
 17. Sözleşmeye aykırı olarak gerçekleştirildiğini tespit ettiğimiz bir işlemi ("Kullanım Kısıtlamaları" dahil) iptal etme ve/veya kapatma hakkımızı saklı tutuyoruz. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, bu Sözleşmeyi ("Kullanım Kısıtlamaları" dahil) ihlal eden işlemleri tekrar tekrar gerçekleştirdiğinize inanırsak, tüm işlemlerinizi iptal edebilir ve/veya kapatabiliriz.

Servis Malzemeleri

Şirketin hizmetini kullanarak çeşitli kaynaklardan geniş bir yelpazede bilgi, veri ve materyal alırsınız (bundan sonra "Materyaller" olarak anılacaktır). Materyaller, üçüncü taraflardan elde ettiğimiz piyasa bilgilerini (“Piyasa Bilgileri”), alıntıları, haberleri, analist görüşlerini, araştırmaları, grafikleri ve diğer bilgileri, verileri ve materyalleri (“Üçüncü Taraf Materyalleri”) içerebilir. Şirket üçüncü şahıslara ait materyallerden sorumlu değildir. Tüm materyaller size yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmıştır; Şirket, herhangi bir materyalin doğruluğu, güncelliği, eksiksizliği veya orijinalliği konusunda hiçbir garanti vermez. Bu materyallerin Şirketin hizmeti dışında kullanılması sonucunda karşılaşabileceğiniz hiçbir sorumluluktan Şirket sorumlu değildir. Şirket, bu materyalleri incelemeniz sonucunda vereceğiniz ticari kararlardan sorumlu değildir.

Piyasa bilgilerinin yatırım tavsiyesi niteliği taşıması amaçlanmamıştır. Şirket, size yalnızca bilginiz ve hizmetin kullanım kolaylığı için bilgi sağladığımız konusunda uyarıyor.

Bizden tamamen bağımsız üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu bağımsız kaynaklardan alınan materyallerin doğruluğundan sorumlu değiliz.

Tüm materyallerin (piyasa bilgileri ve üçüncü taraf materyalleri dahil) size "olduğu gibi" ve yalnızca hizmetle bağlantılı olarak kullanılmak üzere sunulduğunu yineliyoruz. Yukarıdakilerin genel anlamını sınırlamaksızın, materyallerin sistem dışındaki gerçek duruma tam olarak uymayabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Örneğin, hizmetteki döviz çiftleri için belirtilen döviz kurları, söz konusu döviz çifti için gerçek döviz kurlarının gerisinde kalabilir. Piyasa bilgileri, örneğin piyasa koşullarındaki veya ekonomik koşullardaki değişiklikler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı hızla güvenilmez hale gelebilir. Materyali (piyasa bilgileri dahil) güncelleme taahhüdünde bulunmuyoruz ve herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın malzemenin herhangi birini veya tamamını sağlamayı bırakabiliriz.

Materyalleri herhangi bir amaçla kopyalayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, iletemez, yayınlayamaz, kamuya açık olarak yayınlayamaz, satamaz, lisanslayamaz veya başka bir şekilde istismar edemezsiniz.

Üçüncü taraf materyalleri ve metin, grafik, fotoğraf, müzik, video, yazılım, komut dosyaları, ticari markalar, hizmet markaları ve logolar da dahil olmak üzere tüm materyaller telif hakkıyla korunmaktadır ve ilgili ülke ve bölgelerdeki ticari marka ve mülkiyet hakları yasalarıyla korunmaktadır. Açıkça izin verilmedikçe, materyalleri kopyalamamayı, değiştirmemeyi, yayınlamamayı, iletmemeyi, dağıtmamayı, devretme veya satışa katılmamayı, türev çalışmalar oluşturmamayı veya materyallerin tamamını veya bir kısmını başka bir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz.

Hizmetlerimizi kullanarak, şirketin ilgili değişiklikleri sitede yayınlayarak bu sözleşmede düzenlediği veya güncellediği tüm şartları kabul etmiş olursunuz ve platformda işlem yapmaya devam ederek bu şartları ve gelecekteki değişiklikleri kabul etmiş olursunuz. Bu sitedeki Sözleşme koşullarında her değişiklik yapıldığında, şirket bunları sitede yayınlar. Tüm değişiklikler, sitede ilk yayınlanma tarihinden veya bu değişiklikler yapıldıktan sonra web sitemizi ilk kez kullandığınız tarihten itibaren on gün sonra (hangisi önce gerçekleşirse) geçerli olacaktır. Sözleşmenin şartlarındaki değişikliklerle ilgili bu yükümlülükleri kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmeti kullanmayın veya Hizmete erişmeyin ve bizi derhal yazılı olarak bilgilendirin.

Para Yatırma

Foreks İşlemlerine katılabilmeniz için hesabınıza para yatırmanız (Para Yatırma) gerekmektedir. Şirketin hizmetinde mevcut olan herhangi bir ödeme şeklini kullanarak, seçtiğiniz zaman dilimi içerisinde ve kendi takdirinize bağlı olarak hesabınıza para yatırabilirsiniz.

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve özel bir bildirimde bulunmaksızın para yatırma seçeneklerine ekleme veya azaltma hakkını saklı tutar.

ABD doları dışında bir temel para biriminde para yatırırsanız, döviz masrafları ve ücretlerini karşılamak için banka kartınızdan ek tutarın çekilebileceğini veya Havele veya ETF Gibi Ücretleri kabul edersiniz. Kredi kartı ödemeleri özelliği aktif hale gelince kurallar güncellenecektir.

Elektronik banka transferi yoluyla para yatırıyorsanız yalnızca ikamet ettiğiniz ülkede bulunması gereken ve adınıza açılmış olan tek bir banka hesabını kullanabilirsiniz. Para yatırma işleminizin elektronik banka transferi yoluyla yapıldığını doğrulamak için yeterli olduğunu düşündüğümüz orijinal SWIFT onayını veya transfer onayını bize göndermek sizin sorumluluğunuzdadır.

Böyle bir onay vermemeniz durumunda elektronik banka havalesi yoluyla gönderdiğiniz para iade edilebilir.

Başka bir yöntemle (elektronik cüzdanlar, para transfer sistemleri ve çevrimiçi ödeme sistemleri dahil) para yatırmanız durumunda Şirket, bu tür para yatırma işlemiyle ilgili gerekli gördüğümüz her türlü kural, düzenleme ve standardı getirme hakkını saklı tutar.

Şirketin, işlemleri tamamlamak için bağımsız bir üçüncü taraf veya ödeme aracısıyla anlaştığını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

Üçüncü tarafın veya ödeme aracısının sizin talimatlarınıza göre hareket ettiğini ve herhangi bir yükümlülük, kısıtlama veya garanti olmaksızın sizin adınıza Şirkete para aktardığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Hiçbir şekilde, herhangi bir gerekçe veya bahaneyle, üçüncü bir taraftan veya ödeme aracısından transfer edilen fonları talep etme hakkınızın olmadığını kabul ve teyit ediyorsunuz.

Herhangi bir üçüncü tarafın veya ödeme aracısının yalnızca Şirket ile karşılıklı anlaşmalarınızı yerine getirdiğini ve onlar tarafından size herhangi bir finansal hizmet sunulmadığını anlıyorsunuz. Finansal hizmet sağlayıcı olarak bir üçüncü tarafı/ödeme aracısını veya bunların bağlı şirketlerini değil, yalnızca güvenli bir para transferi yöntemi olarak kullandığınızın farkındasınız. Anlaşma çözüme kavuşturulduktan sonra herhangi bir üçüncü tarafa veya ödeme aracısına karşı gelecekte veya potansiyel olarak herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

Yaptığınız işlemler sonucunda hesabınızdaki para değişebilir. Hesap bakiyenizi işlem yapmak için kullanabilirsiniz. İşlem sırasında, pozisyon açmak için hesabınızdan para çekilir. İşleminiz tamamlandıktan sonra kârınız veya zararınız hesabınıza yansıtılacaktır.

Hesabınıza kaydedilen fonlar, Şirketin Avrupa ve Asya'da (offshore bölgelerde değil) bulunan banka ve kredi kuruluşlarındaki banka hesaplarına yatırılır ve kendi fonlarımız ve hizmetin diğer kullanıcılarının fonları da dahil olmak üzere diğer fonlardan ayrılamaz. Şirket, bankalararası piyasaya fon çekiyor ve pozisyonları tamamen veya kısmen, en iyi küresel uygulamalara ve endüstri standartlarına uygun olarak hedge ediyor. Şirketin, hesabınıza yatırılan paraya faiz ödemeyeceğini ve bu sözleşme uyarınca paranız tarafınızca çekilinceye kadar paranızı herhangi bir şekilde kullanma hakkına sahip olduğunu kabul edersiniz.

Hesabınızda birbirini takip eden 90 takvim günü boyunca herhangi bir işlem yapılmaması halinde, 91. günden itibaren Şirket, bu bakiyenin %5'i tutarında hesap işletim ücreti alma hakkını saklı tutar. hesap, ancak her takvim ayı için en az 30 ABD doları. İlgili hesapta işlemler yeniden başlayana kadar belirtilen komisyon tahsil edilir. (Inactivity Fee)

Para Çekme İşlemleri

Hesabınızdan para çekilmesi (bundan sonra "Para Çekme" olarak anılacaktır), sizin tarafınızdan imzalanan para çekme başvurusu esas alınarak gerçekleştirilir. Şirket, kara para aklamayı önleme politikalarımıza ve düzenlemelerimize uygun olarak kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir makul biçimde para çekme işlemini gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.

Şirketin farklı bir yöntem için onayını almadığınız sürece, hesabınızdan para çekme işlemi, hesabınıza eklendiği şekilde yapılmalıdır (yani, örneğin elektronik banka havalesi yoluyla yatırılan paralar yalnızca transferin yapıldığı banka hesabına aktarılarak çekilebilir). Belirli bir süre içinde çekebileceğiniz para miktarına limitler koyabiliriz.

Müşteri ile sözleşmeye dayalı ilişkinin feshedilmesi durumunda Şirketin, Müşterinin talebi üzerine parayı Müşteriye iade etme yükümlülükleri devam eder. Minimum para çekme tutarı 100$ ile sınırlandırılmıştır. Müşteri beşten az bağımsız işlem gerçekleştirmişse, Müşterinin hesabından para çekilirken %25 oranında ek komisyon tahsil edilecektir.

Müşterilerimiz Aynı Gün Yatırım ve Çekim İşlemi Yapamaz.

Çekim İşlemleri Hafta içi 10:00 ile 16:00 Saatleri Arasındadır. Resmi tatil günlerinde çekim işlemi gerçekleşmez, yatırım işlemleri kesintisiz devam eder.

Hesap Yönetimi ve Robot Kullanımı yatırım uzmanından onay alınmadığı sürece kesinlikle yasaktır. Eğer Kullanılmışsa Bonuslarımız Kazanç Çekimi ve/veya Tamamı Silinir.

Müşterilerin fonlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Şirket, bir para çekme emrini yerine getirmeden önce (kara para aklamayı önleme kurumlarının (AML - Kara Para Aklamayı Önleme) veya ilgili şirketlerin düzenleyici standartlarına uygun olarak) Müşterinin kimliğini tanımlayan ek belgeler talep edebilir. Banka kartlarına hizmet vermede). Bu gibi durumlarda, bu tür belgelerin sağlanması, cayma emrinin yerine getirilmesi için gerekli bir şarttır.

Bazı kredi kartı ödemelerini bağlı şirketlerimiz aracılığıyla gerçekleştirebiliriz.

Kara Para Aklama Önleme ve Diğer İşlem Koşulları

Şirket, kara para aklamayı, dolandırıcılığı veya diğer herhangi bir suç veya faaliyeti önlemek veya sınırlamak için gerekli veya uygun gördüğü her türlü güvenlik ve kara para aklamayı önleme kurallarını, düzenlemelerini ve kurallarını uygulama hakkını saklı tutar.

Şirket, Müşterinin bu Sözleşmenin şartlarını ihlal ettiğinden şüphelenirse, kendi takdirine bağlı olarak, para çekme talebini işleme koymayı reddedebilir veya Müşterinin hesabındaki fonlardan herhangi bir tutarın ödenmesine bir sınır getirebilir.

Müşteri, döviz bozdurma ve elektronik banka havalesi ücretleri dahil olmak üzere tüm işlem ücretlerini ödemeyi kabul eder. Şirket, hizmetini kullanım sırasında karşılaşılan her türlü işlem ücretini fatura etme hakkını saklı tutar.

Müşteri, Şirketin aracılık komisyonlarını, spreadleri, gecelik swap maliyetlerini, işlem ücretlerini ve/veya diğer komisyonları ve kesintileri ödeme sorumluluğunu kabul eder. Şirket, bu kesinti yapısını ve miktarını kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

Şirketin hizmetini kullanmanızla bağlantılı olarak ödenmesi gereken tüm vergileri, tüketim vergilerini ve diğer ücretleri ödemekten yalnızca siz sorumlusunuz.

Müşteri, ikamet ettiği ülkede tahakkuk eden ve Şirketin hizmetlerini kullanarak yaptığı ticari faaliyetlerden kaynaklanan tüm vergilerin hesaplanması ve ödenmesinden tamamen sorumludur. Şirket, belirli bir yargı bölgesinin yasaları kapsamında böyle bir gerekliliğin ortaya çıkması durumunda, Şirketle olan faaliyetlerinizden kaynaklanan tutarlardan vergi kesintisi yapma hakkını saklı tutar.

Müşteri, finansal kuruluşlarının bilgilerinin doğruluğundan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder ve bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derhal Şirkete bildirmeyi taahhüt eder. Yanlış veya güncel olmayan bilgilerin sağlanmasından kaynaklanan, yanlış bilgiler kullanılarak yapılan ödemelerden de sorumludur.

Şirket, hesaba yatırılmış olan herhangi bir paranın bu Sözleşmenin ihlali sonucunda hesaba yatırıldığı tespit edilirse, bu paraya el koyabilir ve ilgili ücretlerle birlikte Sözleşmenin ihlali sonucunda alınan paraları hesabınızdan tahsil edebilir.

Şirket, hizmetini bu Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde kullandığınızı tespit ederse (kullanım kısıtlamalarının ihlalleri dahil), kendi takdirine bağlı olarak hizmeti kullanma hakkınızı reddedebilir ve hesabınızdaki tüm paraya el koyabilir.

Promosyonlar ve Bonuslar

Şirket, hem yeni hem de mevcut müşterilere çeşitli bonuslar ve promosyonlar sunma hakkına sahiptir.

Promosyona katılma ve bonus alma fırsatı, müşteri için bir ayrıcalık olup, Şirketin takdirine bağlı olarak müşteri tarafından reddedilebilir.

Bonus verme ve promosyonlara katılma koşulları, Şirketin internet sitesinde ve bu Sözleşme kapsamında belirtilmiştir.

Şirket, zaman zaman seçilen VIP müşterilere özel bonuslar sunabilir ve bu bonuslar, müşterinin kimliğini doğrulayan tüm gerekli belgeler alındıktan sonra aktarılır.

Bonus Türleri:

Çekilebilir ve Avans Bonus Şartları

Çekilebilir Bonus

Belirtilen bonus, müşterilerin hesaplarına para yatırması durumunda Şirket tarafından sağlanmaktadır. Bonusun büyüklüğü, müşterinin yatırdığı para miktarının yüzdesi olarak belirlenir.

Ek kampanyalar dışında gerçekleşecek olan tüm çekilebilir bonus kampanyaları için belirtilen bonus, müşteri tarafından aşağıdaki koşullar altında geliştirilmesine tabidir:

 • Her 1000$'lık bonus fonu şu şekilde işlenir:
  • 10.000$'a kadar bonus alırken, her 1000$'lık bonus fonu için işlem hacminin 10.000.000$'a ulaşması gerekir.
  • 10.000$'dan 30.000$'a kadar bonus alırken, her 1000$'lık bonus fonu için işlem hacminin 20.000.000$'a ulaşması gerekir.
  • 30.000$ veya daha fazla bir bonus alırken, her 1000$'lık bonus fonu için işlem hacminin 30.000.000$'a ulaşması gerekir.
 • Müşterinin Şirkette birden fazla hesabı varsa, her hesap için bonus hesaplama koşulları yerine getirilmelidir. Bonusun tüm yatırım hesaplarında işlenmesi koşulu karşılanıncaya kadar, bonus fonlarının ve yatırım gelirlerinin tüm yatırım hesaplarından çekilmesine izin verilmez.
 • HEDGE işlemleri, scalping işlemleri ve üç dakikadan kısa süren işlemler bonus hesaplama işlem hacmine dahil edilmez.
 • Bonusun yatırıldığı andan itibaren üç aydan fazla süre boyunca işlem yapılmazsa, Şirket, bonus fonlarını ve elde edilen tüm geliri borçlandırma hakkına sahiptir.
 • Bonusun işlenmesi veya kullanılmasıyla ilgili dolandırıcılık şüphesi olması durumunda, işlem sonuçlarında değişiklik yapılabilir.
 • Bonusun değerlendirilme koşulu karşılandığında, mevduat, bonuslar ve karlarla birlikte hesap bakiyesinin tamamı kısıtlama olmaksızın çekilebilir.
 • Bonus şartlarını yerine getirmek için herhangi bir süre sınırı yoktur.
 • Bonusu işleme koyma koşullarını yerine getirmeden hesaptan para çekilirse, hesaptaki tüm açık pozisyonlar kapatılır ve hesap bakiyesi yeniden hesaplanır.

Avans Bonus

Belirtilen bonus, Müşteriler işlemlerine başlamadan önce, müşterilerle mutabakata varılarak müşterilere Şirket tarafından sağlanır, Çekim İşlemi Yaparken Otomatik Olarak Silinir. Belirtilen bonusu sağlarken Şirket ve müşteri aşağıdaki konularda mutabakata varır:

Bonusun sağlanmasıyla ilgili olarak Şirket ve müşteri aşağıdaki konularda mutabakata varır:

 • Bonus Miktarı;
 • Müşterinin hesabını yenilemek zorunda olduğu süre (belirtilen süre Şirket tarafından müşteri ile kararlaştırılmamışsa, taraflar 7 takvim gününden itibaren hareket eder);
 • Müşterinin hesabına yükleme yapması gereken tutar.
 • Arbitrajın Herhangi bir türünü Yapmaması
 • Aynı IP Adresinden açılmış olan Birden Fazla Hesaptan Bonus Alınmaması
 • Bonusu Kötüye Kullanma Eylemlerinden Kaçınma. ( Örnek: Teminat’ın tamamı ile (Bonus Dahil) parça parça farklı işlemleri açmak ve/veya Ana Bakiyenin %80 üzerinde aynı yönde bir veya birden fazla işlem açmak)
 • Şirketin dolandırıcılık olarak değerlendirdiği eylemlerden kaçınmak.

Müşteri, kararlaştırılan süre içerisinde kararlaştırılan miktarda para yatırmazsa, Şirket sağlanan avans bonusunu ve avans bonusunun sağlandığı andan itibaren Müşterinin hesabına alınan tüm geliri borçlandırma hakkına sahiptir. Şirket, bonus fonlarının borçlandırılmasına kadar Müşterinin hesabını bloke edebilir.

Avans bonusu hesaplama koşulları, çekilebilir bonusu hesaplama koşullarına benzerdir. Şirket, dilediği zaman bonus ve promosyon programını değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Şirketin düzenlediği promosyonların koşulları ve promosyonlara katılım kuralları Şirket tarafından belirlenerek müşterilere ayrıca iletilir. Şirket ve müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe, promosyonun müşteriye bonus fon sağlanmasıyla ilişkili olması durumunda, bu bonus fonlarının değerlendirilmesine ilişkin koşullar, hesaptan para çekme olasılığı ve diğer kurallar belirlenir.

Yukarıdakiler ışığında, Bonus Şart ve Koşullar'ın yatırım bonuslarımızla ilgili maddeleri ve aynı zamanda İşletme Şart ve Koşullarımız uyarınca herhangi bir ihlal halinde iş ilişkimizin sonlandırılması durumu geçerlidir.

İhlal durumunda, Şirketimizde veya kardeş şirketlerimizde yeni bir yatırım hesabı açmanız ve yatırım yapmanız kesinlikle yasaklanacaktır.

Teknik hatalar veya insan hataları nedeniyle başarılı bir şekilde bir Hesap açıp yatırım yapmanız halinde, kimliğiniz belirlendiğinde Hesaplarınızın anında kapatılması, elde edilen karı/zararı geçersiz kılma ve yatırılan ilk miktarın iadesi konusunda her türlü hakkımızı saklı tutarız.

Bu kararın nihai olduğunu ve bu konuda başka herhangi bir yazışma yapılmayacağını lütfen dikkate alınız.

Kişisel Veri Koruma Politikası

Şirket, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurumsal politikaya uymaktadır; Bu Sözleşmeyi kabul ederek bu politikayı kabul etmiş olursunuz. Kişisel veri koruma politikasını herhangi bir zamanda, Şirket hizmetinde özel bir bildirimde bulunmaksızın uygun değişiklikleri yayınlayarak değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Bu tür değişiklikler yapıldıktan sonra Şirket hizmetlerini kullanmaya devam ederek bunları gerçekten okumuş olsanız da olmasanız da kabul etmiş olursunuz.

Müşteri, kişisel verilerinin işlenmesine ve ayrıca verilerin Müşterinin daimi ikamet ettiği ülkenin toprakları dışına sınır ötesi aktarımına izin verir. Kişisel verilerin işlenmesi, Şirketin kişisel verilerle ilgili olarak toplanması, sistemleştirilmesi, biriktirilmesi, saklanması, açıklığa kavuşturulması/güncellenmesi/değiştirilmesi, kullanılması, dağıtılması (aktarım dahil), duyarsızlaştırılması, engellenmesi ve herhangi bir kişisel verinin imhası dahil olmak üzere kişisel verilerle ilgili eylemleri/işlemleri olarak gerçekleştirilmelidir. Veriler ve kişisel verileri kamuya açık bir şekilde yayınlama hakkı. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onay, Müşteri tarafından kendi özgür iradesiyle ve kendi çıkarları doğrultusunda verilir.

Aşağıdaki bilgiler kamuya açık kişisel veriler olarak kabul edilir: Adı, soyadı, doğum tarihi, daimi ikamet yeri ve kişisel verilerin konusunun tanımlanmasıyla ilgili diğer bilgiler. Müşteri, kişisel verilerin işlenmesine yönelik eylemlerin içeriğini ve bunların gerçekleştirilmesi gerektiğini anlar ve rıza vermeyi reddetme hakkının bilincindedir. Onay, Müşterinin bu Sözleşmeyi kabul ettiği andan itibaren yürürlüğe girer ve Müşterinin onayı reddettiği güne kadar geçerlidir.

E-posta ve SMS Haber Bültenlerine Onay

Bize iletişim aracı olarak sağladığınız telefon numarasına e-posta, telefon görüşmesi veya SMS mesajı yoluyla Şirketten bilgi almayı kabul edersiniz. info@sardisglobal.com adresine e-posta göndererek veya hesap yöneticinizle iletişime geçerek istediğiniz zaman Şirket bilgilerine olan aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Mail, Whatsapp veya Farklı İletişim Aracı ile Gönderiler

Siz ve Şirket personeli arasındaki tüm konuşmaların önceden bildirimde bulunmaksızın kaydedilebileceğini kabul edersiniz. Bu kayıtların ve transkripsiyon sonuçlarının, anlaşmazlık durumunda delil olarak kullanılabileceğini kabul ediyorsunuz.

Risk Uyarısı

Herhangi bir işlemin yürütülmesi de dahil olmak üzere Şirket hizmetini kullanımınızın riskinin size ait olduğunu kabul edip anlıyorsunuz. Yukarıdakilerin genel anlamını sınırlamaksızın, hizmetin kullanımının, bu hizmetteki "Risk Uyarısı"nda belirtilen ve bu Sözleşmenin bir parçası olan yüksek düzeyde riskle ilişkili olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Sözleşmenin şartlarını kabul etmeniz otomatik olarak risk beyanını ve tüm şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Forex piyasasında işlem yapmanın zarar riski taşıdığını anlıyorsunuz. Bu risklerin sizin için kabul edilebilir olup olmadığını sorumlu bir şekilde değerlendirmenizi rica ediyoruz.

Bu Sözleşmeyi kabul ederek, bu riskleri incelediğinizi, eylemlerinizin olası sonuçlarını değerlendirdiğinizi ve bu riskleri tamamen kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Garantilerin Reddi

Şirket, Müşterinin Şirketin hizmet ve malzemelerini kullanmasının herhangi bir yönünden kaynaklanan doğrudan, dolaylı, tesadüfi, arıza, cezai veya cezai zararlardan, söz konusu zararların aşağıdakilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır:

 1. Şirket hizmetini kullanmanız, kötüye kullanmanız veya kullanamamanız;
 2. Belirli işlemleri gerçekleştirmek için aldığınız kararlar ve bu kararları vermenizin nedenleri;
 3. Şirketin hizmetinin, modifikasyonunun, değişikliklerinin kazara veya kasıtlı olarak askıya alınması veya sonlandırılması.

Şirket, Müşterinin, Şirket hizmetinin kullanımıyla bağlantılı olarak sunulan veya reklamı yapılan üçüncü tarafların hizmetlerini, ürünlerini ve bilgilerini kullanmasının sonuçlarından sorumlu değildir.

Üçüncü bir tarafla bir davaya dahil olmanız durumunda, Şirketi ve çalışanlarını, bilinen ve bilinmeyen, beklenen veya beklenmeyen, adı geçen veya isimlendirilmeyen her türlü iddia, talep ve zararlardan (fiili ve öngörülebilir sonuçsal zararlar) muaf tutuyorsunuz, bu tür anlaşmazlıklardan ve/veya Şirketin hizmetinden kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olan.

Şirketin hizmetlerini yalnızca kendi takdirinize bağlı olarak kullandığınızı ve riskleri kendinizin değerlendirdiğini tamamen kabul edersiniz. Şirketin hizmeti "olduğu gibi" ve açık veya gayriresmi hiçbir garanti veya koşul olmaksızın kullanıma sunulmaktadır.

Bazı yargı bölgeleri, bu Sözleşmede yer alan belirli sorumluluk sınırlamalarına veya garantilerin reddine izin vermez. Bu gibi durumlarda Şirket, söz konusu yetki alanlarının yasal ve düzenleyici gerekliliklerine uygun olarak hareket eder.

Tartışmalı Karar

Bu Sözleşmede düzenlenmeyen herhangi bir anlaşmazlık veya durumun Şirket yönetimi tarafından herkes için en adil sayılacak şekilde çözülmesi gerektiğini kabul edersiniz.

Yargı yetkisinin Union Of The Comoros yetki alanında bulunan mahkemelere geri dönülemez şekilde devredilmesine izin veriyorsunuz. Ayrıca, işbu belge kapsamında başlatılan herhangi bir dava veya duruşmanın tarafınızca elektronik posta yoluyla, şahsen, iadeli taahhütlü postayla veya Federal Express ve/veya diğer kurye hizmetleri aracılığıyla, sanki siz Union Of The Comoros'ta mevcutmuşsunuz gibi değerlendirilir. Sözleşmeyi Kabul ederken Aşağıda yer alan itlaf konularını reddediyorsunuz:

 1. Bu yargı alanının bir iddia veya yargılama için uygun olmadığı yönündeki iddialardan;
 2. Yukarıdaki hususlarla ilgili olarak kişisel yargı yetkisinin bulunmadığı savunması.

Bizimle herhangi bir anlaşmazlığınız varsa, yasal yollara başvurmaya başlamadan önce, öncelikle bu anlaşmazlığı bize bildirmeyi, bunu açıklamayı ve bu anlaşmazlığa ilişkin makul bir temel sunmayı, info@sardisglobal.com email adresine e-posta yoluyla bildirmeyi taahhüt edersiniz.

Aksiyon Daha sonra bildiriminize yanıt vermemiz ve bildiriminizi işleme koymamız için bize makul bir süre vermeniz gerekir. Şirket, altmış (60) günü geçmeyecek bir süre içinde yanıt vermeyi taahhüt eder.

Şirkete gönderilen tüm resmi yazışmalar info@sardisglobal.com adresine gönderilmelidir.

Nihai Hükümler

Bu Sözleşme ve Şirket hizmetlerini kullanmanız, bir ortaklığın, ortak girişimin, acenteliğin, franchise'ın, satış temsilcisinin veya istihdam ilişkisinin varlığı anlamına gelmez. Bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, hakların veya tazminatların üçüncü kişilere devredilmesini öngörmemektedir.

Bu Sözleşmeyi (atıfta bulunduğu veya içerdiği tüm belgeler dahil) Şirket web sitesinde yayınlama yükümlülüğüne tabi olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra Şirket hizmetlerini kullanmaya devam ederek, bunları gerçekten okumuş olsanız da olmasanız da, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Bu Sözleşme, yürürlükteki en son değişikliğiyle (atıfta bulunduğu veya içerdiği tüm belgeler dahil), Siz ve Şirket arasındaki Sözleşmedir ve Siz ve Şirket arasında bu Sözleşme öncesinde yapılan tüm sözleşmelerin yerine geçer.

Şirketin bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birini kullanmaması, Şirketin bu Sözleşme kapsamındaki haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

Bu Sözleşmenin herhangi bir kısmının geçerli yasa uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, geçersiz veya uygulanamaz hüküm, orijinal hükmün amacına en yakın şekilde eşleşen geçerli ve uygulanabilir bir hüküm lehine geçersiz sayılacaktır ve Sözleşmenin geri kalanı Anlaşma yürürlükte kalmaya devam edecek.

Bu Sözleşmeyi (atıfta bulunduğu veya içerdiği tüm belgeler dahil) okuduğunuzu, her bir hükmünü kabul ettiğinizi, bu Sözleşmeyi imzalamayı gönüllü olarak değerlendirdiğinizi ve diğer herhangi bir garanti veya beyana güvenmediğinizi onaylıyorsunuz.

Bu Sözleşme, yazılı iznimiz dışında tarafınızca herhangi bir devir veya alt lisans verilmesine izin vermez, ancak haklarımızı kısıtlama olmaksızın devretmemize izin verir. Bu Sözleşme kapsamındaki haklarımızı ve yükümlülüklerimizi herhangi bir zamanda kısıtlama olmadan ve sizin bildiriminiz veya izniniz olmadan yeniden satabilir, devredebiliriz.

Mücbir Sebep

Doğal afetler (doğal afetler), terör eylemleri, grevler, ambargolar, yangınlar, savaşlar veya kontrolümüz dışındaki diğer nedenler (bundan sonra kuvvet olarak anılacaktır) nedeniyle bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü yerine getirememe veya makul bir gecikmeden sorumlu değiliz. Mücbir sebep durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak hizmeti sonlandırabilir veya askıya alabiliriz ve/veya açık işlemleri iptal edebilir, kapatabilir ve/veya tersine çevirebiliriz.

Bu Sözleşmedeki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir hukuki etkisi yoktur. Sözleşmede kullanıldığı şekliyle "dahil" terimi açıklayıcıdır ve sınırlayıcı değildir. Sözleşmenin (atıf yapılan belgeler dahil) Türkçe ve İngilizce dışında bir dile çevrilmesi ve sağlanması halinde, bir çelişki durumunda Sözleşmenin Türkçe sürümü geçerli olacaktır. Şirketin hizmetini kullanımınız, bu Sözleşmenin koşulları (bu Sözleşme boyunca atıfta bulunulan belgeler dahil) ve hizmetle ilgili teknik sınırlamalar ile sınırlıdır.

Ekler:

 • Risk Uyarısı
 • Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Politika
 • Ticaret Şartları
 • Şirketin İnternet Sitesinde Yayınlanan İşlem Koşulları ile İlgili Diğer Bilgiler

Bu Sözleşme, Müşterinin bu Sözleşmeyi (metinde atıfta bulunulan belgeler dahil) kabul ettiği andan itibaren yürürlüğe girer. Müşterinin bu Sözleşmeyi kabul etmesi, Müşterinin Şirketin web sitesine kaydolması ve bir Forex Hesabı açmasıyla gerçekleştirilir.